วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

ระบบปฏิบัติการเบิ้องต้น

ระบบปฏิบัติการเบิ้องต้น นายอภิวิชญ์ เอี่ยมองอาจ ปวช.1/3 เลขที่ 8

1. Computer Network หมายความว่าข้อใด
ตอบ คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป

2. ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลก คือข้อใด
ตอบ WAN

3. ข้อใดคือ Workstation
ตอบ ตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบ

4. ข้อใดเป็นอินเตอร์เฟซสำหรับเชื่อมต่อเทอร์มินัล และคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครือข่าย
ตอบ NAC

5. ข้อใดเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายสองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
ตอบ Connector

6. เครือข่ายยอดนิยมที่มักพบเห็นกันในองค์กรธุรกิจคือเครือข่ายแบบใด
ตอบ LAN

7. การทำงานแบบ Peer-to-Peer เป็นอย่างไร
ตอบ เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ทุกเครือข่ายเข้าด้วยกัน

8. ข้อใดไม่ใช่บริการบนอินเทอร์เน็ต
ตอบ TCP/IP

9. ข้อใดทำหน้าที่เชื่อมต่อการสื่อสารของ Workstation เข้ากับเครือข่าย
ตอบ Router

10. ข้อใดคือข้อจำกัดในระบบเครือข่ายแบบ Bus
ตอบ ใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน

11. ข้อใดไม่อยู่ในระบบเครือข่ายแบบ Topology
ตอบ Ethernet

12. เป็นโมเดลการสื่อสารว่าอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะติดต่อกันในรูปแบบมาตรฐาน คือข้อใด
ตอบ OSI

13. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของคอมพิวเตอร์
ตอบ เครื่องคิดเลข

14. คอมพิวเตอร์ประเภทใดมีขนาดเล็กที่สุด
ตอบ Pocket PC

15. ข้อดีของคอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะคือข้อใด
ตอบ น้ำหนักเบา สามารถพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก

16. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท คือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์


17. ข้อใดไม่ใช่ชื่อของระบบปฏิบัติการ
ตอบ Lotus Note

18. ซอฟท์แวร์ (Software) ถูกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น


19. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ตอบ เวิร์ดโปรเซสเซอร์

20. ระบบปฏิบัติการใดได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
ตอบ ระบบปฏิบัติการ Windows


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น